GENERELLE BRUKERVILKÅR OG PERSONVERNPOLICY FOR NETTGRAV

1. GENERELT

Nettgrav er et internettbasert gravferdsprodukt som tilrettelegger for at pårørende og andre i tillegg til den fysiske graven skal få mulighet til å besøke og være i kontakt med graven gjennom en digital grav på internett (en ”Nettgrav”). I tillegg til muligheten for å opprette og besøke en Nettgrav, tilrettelegges det for at brukere kan legge ned blomster, lys og minner på graven når man selv ønsker det (”Tjenesten” eller ”Tjenestene”).

Tjenesten tilbys i dag gjennom www.nettgrav.no (”Nettstedet”).

For enkelte deler av Tjenesten gjelder i tillegg særskilte vilkår som fremgår av Nettstedet med hensyn til blant annet priser, betalingsvilkår og betalingsmetoder, avtaleperiode og annet som Nettgrav AS tilbyr. Ved avvik mellom slike særskilte vilkår og disse generelle brukervilkårene vil de særskilte vilkårene gjelde foran de generelle brukervilkårene.

2. REGISTRERING, BRUKERNAVN OG PASSORD

Fremgangsmåten for å få tilgang til Tjenestene varierer etter som du er fester for den fysiske graven eller besøkende.

Registrering av brukerkonto kan enten skje på Nettstedet eller via andre tjenester og sosiale medier i den grad Nettgrav tilbyr dette. Dersom du registrerer deg via andre tjenester eller sosiale medier gir du samtykke til at Nettgrav kan innhente brukerinformasjon for å sette opp brukerkontoen.

Du er selv ansvarlig for at alle opplysninger som oppgis ved registrering er korrekte.

Ditt passord er personlig og kan ikke brukes av andre. Dersom du oppdager uautorisert bruk av din konto må du umiddelbart ta kontakt med Nettgrav AS og endre ditt passord.

For å ivareta sikkerheten ved Tjenestene har Nettgrav AS rett til å kreve at du når som helst endrer ditt passord.

3. BRUK AV TJENESTENE M.M

Du er selv ansvarlig for din bruk av Tjenestene, og de skal kun benyttes til det formål de er ment for.

Du forplikter deg til å holde Nettgrav AS skadesløs for følger av lovovertredelser og for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Nettgrav AS som følge av din bruk av Tjenestene og Nettstedet.

4. PRISER OG BETALING

Priser for de ulike Tjenestene fremgår av Nettstedet.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE

Med mindre annet klart fremgår er Nettgrav AS ikke ansvarlig for informasjon eller innhold plassert på eller sendt via våre Tjenester. Nettgrav AS har ikke kontroll over andre nettsider som det lenkes til, og har heller ikke ansvar for innholdet som finnes på slike nettsider.

Innenfor det som er tillatt etter gjeldende rett fraskriver Nettgrav AS seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av dine handlinger eller unnlatelser i forbindelse med Tjenestene.

6. ENDRINGER

Nettgrav AS har rett til å endre innholdet i og omfange av Tjenestene. Mindre endringer kan gjennomføres uten varsel og uten at du kan heve avtalen. Nettgrav AS har rett til å endre priser og andre vilkår, herunder vilkårene for Tjenestene. Når endringene er av en viss betydning og til ugunst for deg, skal Nettgrav AS varsle deg via brev eller e-post på den adresse du har registrert, og senest 30 dager før endringen trer i kraft. Om du ikke ønsker å godta slike nye vilkår kan du, med mindre endringen skyldes endringer i offentligrettslige regler eller forhold utenfor Nettgrav AS’ kontroll, si opp Tjenestene med opphør fra den dag da endringen trer i kraft.

7. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Du kan når som helst slette din brukerkonto.

8. REKLAMASJON

For å benytte deg av reklamasjon må du meddele Nettgrav AS via e-post, telefon, brev eller gjennom Nettstedet innen 5 dager fra leveringstidspunktet.

Blomster og planter regnes som ferskvare og er unnlatt angrefristloven. Nettgrav AS frasier seg ansvaret som følge av værforhold og andre naturlige forohold som kan oppstå på en gravlund.

9. PERSONVERN

9.1. Generelt

Ditt personvern er viktig for oss, og i tråd med lover og regler vil vi derfor informere deg om følgende:

Nettgrav AS, Damstredet 3, 0151 Oslo (org.nr. 912 857 336) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med levering av Tjenestene. Nettgrav AS behandler personopplysninger i henhold den norske personopplysningsloven.

Ved å registrere en brukerkonto samtykker du til at Nettgrav AS behandler personopplysninger i henhold til disse brukervilkårene og personopplysningspolicyen.

9.2. Formål

Nettgrav AS behandler personopplysninger for å kunne tilby Tjenestene, for å analysere hvordan våre brukere benytter Nettstedet og Tjenestene, administrasjon av kundeforhold, for å kommunisere med brukerne, og for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov.

9.3. Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysningene som vi behandler er den informasjonen som oppgis av brukerne i forbindelse med registrering av brukerkonto, samt informasjon som ellers oppgis av brukerne ved bruk av Tjenestene. Dette omfatter opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsopplysninger. I tillegg behandles relevante opplysninger om avdøde.

9.4. Utlevering av opplysninger

Nettgrav AS kan utlevere personopplysninger til foretak som utfører tjenester for Nettgrav AS, slik at disse foretakene skal kunne utføre de tjenester som Nettgrav AS etterspør. Dette gjelder blant annet levering av infrastruktur og IT-tjenester og levering av kundetjenester. Hvor våre brukere kjøper blomster og lignende til den fysiske graven gjennom våre Tjenester, vil vi nødvendigvis også måtte utlevere de nødvendige personopplysninger til våre samarbeidspartnere. Vi vil ikke utlevere personopplysninger til andre tredjeparter.

9.5. Retting, sletting og innsyn

Du har rett til å få innsyn i hva slags personopplysninger Nettgrav AS behandler om deg i tråd med personopplysningslovens bestemmelser. Videre har du rett til å kreve retting av personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er anledning til å behandle. Hvor det foreligger grunnlag for det, kan du også kreve at opplysninger slettes.

9.6. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (såkalte cookies) på Nettsiden, som er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Informasjonskapslene gjør at dine valg og ditt brukermønster kan bli lagret mens du er inne på Nettsiden. Vi bruker disse opplysningene til å tilpasse Nettsiden, og for å gjøre Tjenestene så brukervennlige som mulig. I tillegg måler vi trafikken på Nettsiden.

De fleste moderne nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan selv stenge av for informasjonskapsler dersom du ønsker det. Vær oppmerksom på at noen av våre funksjoner eller Tjenester ikke vil fungere dersom du slår av informasjonskapsler.

For å analysere informasjon bruker vi verktøyet Google Analytics. Dette verktøyet registrerer din IPadresse ved hjelp av informasjonskapsler, og gir oss informasjon om dine bevegelser på nett. Statistikken vi mottar gir oss blant annet svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge brukeren er på hver side, hvilke nettsteder våre brukere kommer fra, og informasjon om netthandel. Denne informasjonen lagres på Googles servere i USA, og mottatte opplysninger er underlagt Googles personvernpolicy.

10. TVISTER

Disse brukervilkår skal reguleres og tolkes i samsvar med gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som verneting.

11. KONTAKTINFORMASJON

Ved spørsmål knyttet til Tjenestene og Nettstedet og for å benytte angreretten kan du ta kontakt med Nettgrav AS på [kontakt@nettgrav.no], telefon, eller per post: [Damstredet 3, 0151, OSLO].